Dany Verstraeten blikt in een openhartig terug op zijn carrière en dan komt er een pijnlijk voorval naar boven…

Van bij de start van VTM was Dany Verstraeten er het vertrouwde nieuwsanker van dienst. Meer dan dertig jaar later zou hij bij zijn pensioen populairder dan ooit zijn bij de VTM-kijkers. En niet alleen bij de kijkers…

Dany Verstraeten was door iedereen erg geliefd. Niet alleen bij de kijkers, maar ook bij de studiogasten die hij over de vloer kreeg. En dat allemaal dankzij één duidelijke strategie…

“Ik heb me in al die tijd niet één keer moeten excuseren bij mijn studiogasten”, benadrukt Dany Verstraeten tijdens een interview met DPG Media. Al leverde zijn aanpak ook kritiek op…

Zo kreeg Dany Verstraeten wel eens te horen dat hij zijn gasten niet kritisch genoeg benaderde: “Terwijl ik zeker weet dat je meer uit je gesprekspartner haalt als je die niet afsnauwt”, weerlegt Dany Verstraeten de kritiek. Dany ging de discussie altijd aan met één duidelijke richtlijn in gedachten…

“Benader je gesprekspartner niet alsof hij de vijand is. Zoiets doe je enkel voor je eigen glorie. Daar heeft de kijker niets aan”, onthult Dany Verstraeten hoe hij elke studiogast benaderde bij VTM NIEUWS. Maar bij de VRT werd daar wat meewarig over gedaan…

“Bij de VRT was dat een reden om meewarig te doen over VTM”, zucht Dany Verstraeten. En dat kwam best wel hard binnen bij Dany. “Ik nam dat heel persoonlijk”, durft het voormalige nieuwsanker eindelijk toegeven. Dany Verstraeten formuleert het als volgt…

“Het raakte me diep. Sommige media hebben me jarenlang belachelijk gemaakt. Ik heb moeten vechten voor de unanieme erkenning die ik vandaag heb”, aldus Dany Verstraeten. Toch leken de kijkers zijn aanpak te smaken…

“Ik straalde rust uit”, verduidelijkt Dany Verstraeten in het interview met DPG Media waarom de kijker hem nog steeds missen. “Ik boezemde de kijker vertrouwen. Als ik iets zei, geloofde men het ook.” En de aanpak van Dany was duidelijk…

“Ik deed dat in heldere taal en op een neutrale toon, maar wel als een mens van vlees en bloed”, verduidelijkt Dany Verstraeten. “Met VTM Nieuws neigen we meer naar de Franse stijl, terwijl men in Nederland meer richting de stijve Duitse stijl gaat.”

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.