‘Het Verhaal Van Vlaanderen’ zorgt voor veel discussie en kritiek, maar de meeste kritiek heeft niet zozeer te maken met de inhoud van het programma, maar met de subsidiëring ervan.

Het programma kreeg een aanzienlijke som van de Vlaamse regering waardoor gezegd wordt dat deze het programma ‘besteld’ zouden hebben.

Tom Waes weerlegt deze beschuldiging in Dag Allemaal. Hij zegt dat het format werd gekocht in Denemarken en de plannen al bij de VRT op tafel lagen voordat er sprake was van de regering Jambon.

Wel geeft Waes toe dat 400.000 euro uit het budget van Onderwijs veel geld is. Echter is volgens hem het geld goed besteed.

Het programma heeft heel wat leerlingen begeesterd en zal permanent in het onderwijspakket worden opgenomen. ‘Dan is het geld niet slecht besteed, me dunkt,’ aldus Tom in Dag Allemaal.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Show24