Bart De Pauw heeft in zijn exclusieve gesprek met Gert Verhulst toegegeven dat hij ‘de dames’, zoals hij zijn slachtoffers steeds noemt, de hand heeft gereikt. Al beseft de verguisde tv-maker één iets maar al te goed…

“Ik heb mijn hand uitgereikt naar de dames. Ik moet zien of zij daar nog behoefte aan hebben of nood aan hebben, of het nog nodig is”, geeft Bart De Pauw in ‘De Tafel van Gert’ toe dat zijn slachtoffers daar misschien geen behoefte aan hebben. Eén getuigenis trof hem bijzonder hard, geeft De Pauw toe…

“De getuigenis die mij het meest getroffen heeft, is de dame waar ik ‘Loft’ mee heb gedaan”, bekent Bart De Pauw in het exclusieve interview met Gert Verhulst. Het slachtoffer kwam met een opvallende bekentenis…

“Zij heeft me verteld hoe moeilijk ik het haar gemaakt heb”, verduidelijkt Bart De Pauw. Hoe reageerde de tv-maker op die getuigenis?

“Toen ik dat hoorde, kromp mijn maag ineen”, geeft Bart De Pauw zelf toe. “Zij zei: ‘het is nooit te laat om excuses aan te bieden’. De rest zei ‘hij doet het enkel voor de rechter, hij meent het niet’.”

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.