Staf en Mathias Coppens zijn niet alleen broers, ook op werkvlak vormen ze intussen al vele jaren een onafscheidelijk duo op televisie. Samen bedachten en presenteerden ze onder meer ‘‘The Big Bang’, ‘Het Lichaam van Coppens’ en ‘De Code van Coppens’.

Maar dat is niet de enige werkrelatie die ze hebben. Mathias is namelijk ook Stafs baas. Hij staat immers mee aan het hoofd van ‘Roses Are Blue’, het productiehuis achter hun succesprogramma’s. Al nuanceert Mathias in Story dat ‘baas-zijn’.

“Dat ik de baas ben van het productiehuis wil niet zeggen dat ik perse de baas ben in de producties die we samen maken. Op creatief vlak is Staf vaak de baas, omdat hij de beste ideeën heeft”, zegt Mathias. “Maar als producent heb ik het laatste woord. Als ik tegen hem zeg dat we iets qua budget echt niet kunnen maken, dan moet hij luisteren en nadenken over een oplossing. Maar dat is een goede wisselwerking”, verzekert hij. “Zo zou Staf heel graag een spelprogramma in Zweden willen maken, maar als producent zie ik dat niet zitten”, grinnikt Mathias.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.