Iluna van de Planckaerts zit in haar eerste jaar handelsingenieur aan de Universiteit van Namen, maar de 18-jarige dochter van Stephanie Planckaert en Christophe Timmerman ontdekte al snel dat het niveau aan de universiteit hoger ligt dan in het middelbaar…

Hoe verliep de eerste examenperiode van Iluna aan de universiteit? “Over het algemeen ben ik best wel tevreden, voor wiskunde ben ik helaas gebuisd”, geeft Iluna toe in TV Familie. En dat is opmerkelijk…

“Nochtans een vak waarin ik in het middelbaar altijd heel goed was, maar dit was veel moeilijker”, geeft Iluna toe in het weekblad. “Jammer, maar ik heb nog twee kansen.” Iluna weet waar het fout liep…

“Nu weet ik dat ik vorige examens moet raadplegen om me voor te bereiden. Enkele dagen voor mijn examens begon ik enorm te twijfelen aan mijn studiemethode. Ik dacht dat alles zou mislukken. Ik had pas later door dat je aan de universiteit selectief moet studeren, je kan niet alles leren.” En dan trekt Iluna toch een duidelijke conclusie…

“Eigenlijk heb ik het niet zo slecht gedaan. Het was mijn eerste kennismaking met de examens aan de universiteit”, relativeert Iluna in TV Familie die ene buis voor wiskunde. 

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.