Kürt Rogiers leerde wat het is om als verpleegkundige aan de slag te zijn in het VTM-programma ‘Een echte job’. En dan doet de Familie-acteur een opvallende onthulling hoe het er aan toeging…

Kürt Rogiers liep mee op de dienst abdominale transplantatie waar ze zich ontfermen over mensen die een nieuw orgaan nodig hebben. En de acteur werd niet gespaard…

“Vanaf dag één werd ik voor de leeuwen gegooid”, geeft Kürt Rogiers toe in Story. “Eerst was het patiënten wassen, eten geven en uit hun bed halen, maar nadien mocht ik ook al baxters steken en medicatie geven.” Al was er nog een andere taak die weggelegd was voor de acteur…

Kürt Rogiers moest ook wonden verzorgen en dat is net op die dienst voor abdominale transplantaties een bijzonder gevoelige taak. Kürt legt uit waarom…

“Je moet weten dat dat vaak gigantische littekens zijn”, verduidelijkt Kürt Rogiers in Story. “Maar ik vond het een voorrecht om die te mogen verzorgen. Het schrikte me niet af.” Al was er één iets waar de acteur zich zorgen om maakte…

“Ik was enkel bang om verkeerde inschattingen te maken. Maar gelukkig hield Ine, mijn stagebegeleider, me goed in de gaten. Er kon niets fout gaan en dat is dus ook niet gebeurd”, aldus Kürt Rogiers in Story.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.