Wanneer een Primo reporter de opmerking maakt dat de carrière van Sergio Quisquater ondertussen al 35 jaar duurt, antwoordt de zanger al lachend: “Tot spijt van wie het benijdt.”

Sergio is erg realistisch en geeft aan dat er vast en zeker enkele Sergio-haters in Vlaanderen moeten rondlopen. “Zeker in het begin van mijn carrière waren er veel”, gaat de zanger van start. “In mijn jonge jaren was ik een ongeleid projectiel, en daar konden veel mensen niet mee om.”

Een persoon die altijd zijn gedacht zegt krijgt het volgens Sergio sowieso hard te verduren.

“Met het ouder worden ben ik wat milder geworden, maar ik zal nooit veranderen”, garandeert de zanger.

Sergio geeft aan dat hij in zijn beginjaren commentaren heel hard kon aantrekken maar dat dit met het ouder worden minder is geworden. “Ik heb leren incasseren”, besluit hij.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.