Zanger Bart Kaëll en tv-monument Luc Appermont vormen inmiddels al zo’n 45 jaar een gelukkig paar. In 2015 bezegelden ze hun liefde met een huwelijk, maar die andere bezegeling, lees: kinderen is er nooit van gekomen.

En hoewel dat destijds zeker niet evident was voor een koppel van hetzelfde geslacht, hebben Bart en Luc zeker wel over die mogelijkheid nagedacht. Dat onthult de zanger in een interview met Dag Allemaal.

“In het begin dat we elkaar kenden, is er inderdaad sprake van kinderen geweest”, bekent Bart. “Maar ik ging er altijd van uit dat mijn vak dat niet toeliet. Luc kwam op de eerste plaats, en mijn vak meteen daarna. Het slorpte veel energie op. Ik was bang dat als we kinderen zouden adopteren, er geen ruimte meer zou zijn om dat vak professioneel en volwaardig te kunnen uitoefenen”, zegt hij. “Ofwel was Luc weg, ofwel ik, ofwel allebei. We hebben, dat is misschien een domme vergelijking, wel lang een hond gehad. Maar dan was er ook al telkens de vraag: wie gaat er vandaag voor zorgen?”, aldus Bart.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.