Maar het was ernstiger dan ze dachten

Midden in corona, in 2020, overleed de vader van acteur Bert Huysentruyt. Hij leed aan een zeldzame longziekte die heeft geleid tot hartfalen.

Berts moeder, zus en Bert zelf hadden al eventjes iets in de gaten, maar hoopten steeds dat het zou goed komen. Tot ze achteraf beseften dat de ziekte zich al heel lang een weg aan het zoeken was.

“Als wij gingen wandelen, liep hij altijd achter. Hij was ook kortademig, hoewel hij rookte noch dronk. We lachten er vaak mee dat hij geen conditie had, maar het werd steeds erger. Op het einde was hij al buiten adem als hij van zijn zetel naar de voordeur liep”, zegt Bert triest in Dag Allemaal.

Het werd een heftige laatste maand voor Bert en zijn familie want zijn vader werd in een coma gebracht. De dag voor zijn dood hebben ze gelukkig nog afscheid kunnen nemen.

“Maar je kan niet anders dan je daarbij neerleggen. Iedereen die iemand verliest, heeft dat gevoel wel. Mijn vader en ik hadden al jaren het plan om samen naar New Orleans te gaan, de bakermat van de jazz. Toen hij in het ziekenhuis belandde heb ik hem gezegd; ‘Als ge hieruit komt, maken we samen die reis.’ Helaas is het er nooit meer van gekomen.”

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.