Het leven zit vol toevalligheden, ook Dorothee Dauwe kan dit beamen zo valt in Het Laatste Nieuws te lezen.

“Maarten Vancoillie en ik werkten allebei voor Qmusic. Hij presenteerde, ik was nieuwslezer, we hadden eigenlijk niet zoveel te maken met elkaar. Sven Ornelis en Kürt Rogiers presenteerden de ochtendshow”, gaat Dorothee van start. “Op zeker ogenblik werd voor hun vakanties tijdelijke vervanging gezocht en hoewel Maarten mij dus niet echt kende, zei hij op een vergadering: ‘Anders gij?”

En vanaf dat moment zijn de twee een duo voor het leven geworden. Dorothee kan zich haast geen andere collega meer inbeelden. “Met Maarten is de samenwerking organisch gegroeid en dat is er net zo fijn aan.”

“Had hij in dat zaaltje mijn naam niet genoemd, ik denk dat het heel anders was gelopen. Maar gelukkig deed hij dat wel”, besluit Dorothee.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.