In de rubriek ‘De 16 vragen van De Wachter’ onthult comedian William Boeva welke dromen hij nog koestert in zijn leven. Zo zou hij graag een zaak openen waar mensen kunnen komen eten of doodgewoon gelukkig zijn en eens geen zorgen hebben, een hele opgave voor een piekeraar zoals hij.

Maar de meest spectaculaire droom die hij koestert: meespelen in een Hollywoodfilm. Om die droom te verwezenlijken stelt hij bovendien geen al te hoge eisen. “Ze mogen me gerust bellen voor een Hollywoodfilm. Desnoods om de stereotiepe dwerg te spelen, want dat is nog altijd beter dan helemaal géén dwerg”, is hij overtuigd.

Want dat er nog een hele weg af te leggen is voor wat betreft beeldvorming over mensen met een beperking in de media, dat staat voor Boeva buiten kijf: “Iedereen heeft de mond vol van inclusie, maar we zijn er nog niet. Gender, huidskleur en seksuele oriëntatie: oké. Maar voor mensen met een beperking moet het nog beginnen”, klinkt het onomwonden.

Dat VTM van plan is om een programma mee te laten presenteren door iemand met autisme vindt hij een stap in de goede richting, al is hij tegelijkertijd niet onverdeeld positief over dat initiatief: “Het is ook een gemiste kans omdat Koen Wauters ernaast gaat zitten. Dat doen we met andere presentatoren ook niet”, klinkt het.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.