Saartje Vandendriessche volgt de levensstijl genaamd ‘intermittent living’. Hierbij worden kortdurende stressprikkels aan het lichaam toegediend.

In Play Café vertelt Saartje dat ze één van die prikkels vindt tijdens het nemen van een ijsbad. Dit zorgt voor een instant boost en werkt ontstekingwerend en verbetert het metabolisme.

Naast een extreme koudeprikkel bestaat ‘intermittent living’ uit het toedienen van andere stressprikkels aan het lichaam, zoals warmte- of zuurstofprikkels.

Deze levensstijl zorgt ervoor dat het lichaam sterker en krachtiger wordt. Al moet je opletten dat er geen toxische stress kan optreden.

Dit kan vermeden worden door niet langdurig blootgesteld te worden aan stressprikkels. Een ijsbad van twee tot drie minuten volstaat om Saartjes lichaam te resetten.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.