In De Morgen vertellen Bart Kaëll en Luc Appermont over de eerste jaren nadat ze elkaar hebben leren kennen.

”Tijdens die eerste jaren bouwden we vooral een professionele band op”, gaat Luc van start. “Wij kwamen thuis bij elkaar over de vloer en ik ging altijd mee naar Lucs presentaties. Daartussen zong ik weleens een liedje, presenteerde ik zelf een kindershow of liep ik mee als mannequin. Luc vond dat ik alles moest uitproberen”, vult Bart aan.

Vanuit deze professionele samenwerking is later vriendschap, sympathie en vervolgens liefde ontstaan volgens Luc.

Bart geeft dan weer eerlijk toe dat hij sinds de eerste ontmoeting toch al een speciaal gevoel ervaarde. Hij wist naar eigen zeggen zelf niet goed of hij voor Luc viel of voor de sterrenstatus die toen rond Luc hing. “Ik moest daar lang over nadenken en wilde niet het risico lopen dat ik een bevlieging volgde”, laat Bart tot slot optekenen.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.