Wat zijn persoonlijke leven thuis betrof, kende tv-maker James Cooke een gelukkige jeugd, de echtscheiding van zijn ouders even buiten beschouwing gelaten. Maar op school verliep het heel wat moeilijker omdat hij werd gepest.

Dat vertelt James in een gesprek met Primo. “Overal waar ik kwam, wilde ik gezien worden. Die entertainer in mij kwam toen al naar boven. Zo viel ik ook sneller op. Ik ben ook iemand die z’n emoties niet schuwt, ik was dus op m’n eigen manier uniek”, zegt James. “Maar ja, velen vonden mij toch de vreemde eend in de bijt. En dan moest ik het ontgelden.” Met pesterijen tot gevolg.

“Dat was een héél onaangename periode”, herinnert hij zich. “‘Ne speciale’ noemden ze mij, omdat ik uit de pas liep en als weirdo werd bekeken. Ik had ADHD, worstelde openlijk met m’n geaardheid, ik was te ‘anders’. Terwijl ik natuurlijk gewoon maar James was”, aldus het tv-gezicht. “Gelukkig kon en mocht ik thuis dus wel mezelf zijn. Het is wel zo dat die periode een leerschool geweest is, los van die pesterijen. Je leert uit de pieken en dalen”, besluit hij.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.