Er wordt alsmaar meer aandacht geschonken aan onze mentale gezondheid. En Flair polst bij James Cooke hoe hij het begrip ‘zelfliefde’ invult. James komt met een verrassend antwoord…

“Daar is sowieso nog werk aan en dat zal altijd zo blijven, tot op mijn sterfbed”, zucht James Cooke in Flair. En dan moet James niet lang nadenken om een concreet voorbeeld te geven…

“Zo kan ik mezelf echt haten als ik weer eens begin te roken nadat ik gestopt ben. Dan voel ik me echt een loser!” geeft James Cooke grif toe. Al speelt er méér…

“Maar ik vind het daarnaast ook goed om mezelf af en toe eens onder de loep te nemen”, verduidelijkt James Cooke in Flair. Want er zijn twee kanten aan zelfliefde…

“Ik vind zelfliefde écht belangrijk, maar je moet ook kritisch durven zijn anders geloof je alleen maar in je eigen waarheden en leer je niks meer bij. Ik wil mezelf blijven heruitvinden!” verduidelijkt James Cooke in Flair.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.