De ouders van Wim Lybaert zijn inmiddels al meer dan 36 gescheiden. Hoewel ze inmiddels allebei gelukkig hertrouwd zijn, hebben ze na al die jaren toch nog steeds een soort haat-liefdeverhouding. Wanneer Dag Allemaal hem vraagt om drie positieve dingen over zijn ouders op te noemen, vindt hij dat daarom een heel delicate vraag.

Een vraag waar hij ook liever niet al te diep op ingaat, al durft hij wel te stellen dat hij van hun drie kinderen de perfecte mix van de twee is: “Een goede combinatie van de genen, niet te veel van het een en niet te veel van het ander”, meent hij.

Zo geeft hij aan zijn impulsiviteit en creativiteit van zijn moeder gekregen te hebben. Het feit dat zijn bank- en andere zaken altijd in orde zijn en dat hij, als hij eens iets zots wilt doen, het altijd eerst zal beredeneren, daarin lijkt Wim dan weer meer op zijn vader.

“Sparen en het geld laten rollen, ik heb dat alle twee”, besluit hij.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.