Enkele jaren geleden scheidde ze van haar toenmalige partner Olivier Deschacht en sindsdien is Annelien Coorevits nog niet gespot met een nieuwe liefde. Volgens haar is een scheiding dan ook heftig en brengt dit heel wat miserie met zich mee.

“Scheiden is verliezen, het heeft lang geduurd voor ik mij daar overheen heb kunnen zetten. Gelukkig komen Olivier en ik weer goed overeen. Als ik Elena en Luís wil zien op momenten dat ze niet bij mij zijn, ga ik even langs bij hem. Dat geldt ook omgekeerd. Ik heb ervoor moeten vechten, maar dat is intussen gelukt”, bekent Annelien aan Dag Allemaal.

Als gescheiden ouder moet je natuurlijk overleggen met je ex-partner. En dat gebeurt ook volgens haar. “Het gebeurt dat ik naar Olivier bel en zeg: ‘Olli, dat wil ik niet, hé!’ Hij schrikt dan, maar houdt er wel rekening mee”, aldus Annelien.

“Ik ben blij dat dat kan. We hebben één gemeenschappelijk doel: onze kinderen opvoeden tot verstandige, beleefde volwassenen. Ik heb altijd gepleit voor de normen en waarden die ik heb meegekregen en ben daar koppig in”, geeft ze mee aan Dag Allemaal.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.