Dat het momenteel geen al te vrolijke tijden zijn is geen geheim. Overal lijkt bijvoorbeeld het extremisme steeds verder op te rukken, zo ook in Nederland. Is wat er nu allemaal in de wereld gebeurt iets waar de populaire rapper Snelle zich zorgen over maakt?

Dag Allemaal vroeg het hem tijdens een interview op de man af. “Ik maak me weleens zorgen, ja. Maar ik laat me niet uit over politiek, daar ga ik m’n handen niet aan branden”, reageert hij. “Ik kan me wel zorgen maken om polarisatie in het algemeen, dat we met z’ allen gedwongen worden om een keuze te maken: zwart of wit, links of rechts. En mensen doen dat dan, een kant kiezen, omdat ze bang zijn dat ze alleen achterblijven als ze niet bij een bepaalde groep horen”, meent hij.

“Die beweging over de hele wereld vind ik een beetje beangstigend”, voegt Snelle daar nog aan toe. “Volgens mij zijn dingen niet links of rechts, zwart of wit. Daar kan ik weleens van wakker liggen”, bekent hij.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.