James Cooke vond zichzelf een lelijk kind, zo staat in Primo te lezen. “Als er mensen op bezoek kwamen in het ziekenhuis, legden ze mij met mijn gezicht naar het venster”, aldus de tv-maker.

“Toen mijn zusje zich over de wieg boog om naar mij te kijken zei ze: Eikes, is dat mijn broer?”

Toch was de tv-maker naar eigen zeggen geen onzeker kind omdat hij te jong was om zich zorgen te maken over zijn uiterlijk. Het was pas vanaf dat hij aan het Conservatorium ging studeren dat hij hinder begon te ondervinden van zijn gotisch verhemelte, voornamelijk tijdens de les dictie.

“Toen besloot ik die ingrepen aan mijn mond te laten doen. Behoorlijk pijnlijk. Maar ik ben best ijdel, dus ik vond dat deze correcties móesten gebeuren.”

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van show24.be

Door Ileana Durodin

Iléana Durodin – Gebeten door de taalmicrobe op erg jonge leeftijd. Nooit meer van genezen. Later zou ik ook mijn hogere studies wijden aan de taalkunde en koos ik er ook voor van ‘het woord’ mijn beroep te maken. Schrijven, corrigeren en vertalen zijn de drie vakgebieden waardoor ik ook op professioneel gebied met taal bezig kan blijven.